ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Αθήνα: Δράσεις, Προτάσεις
Αρχική | Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
01/11/2004
  Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα: Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας της καταστολής της ρύπανσης από πλοία
  περισσότερα
21/10/2004
  Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα: Αγορά ενέργειας
  περισσότερα
15/10/2004
  Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα: Μείωση του αγροτικού εισοδήματος
  περισσότερα
14/10/2004
  Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα: Αδυναμία και αδράνεια της Κυβέρνησης και του ΥΠΑΝ όσον αφορά την αγορά καυσίμων
  περισσότερα
13/10/2004
  Ερώτηση με θέμα: Διαφημιστική εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς αγώνες σε γερμανικό περιοδικό 2 μήνες μετά τη λήξη τους
  περισσότερα
27/09/2004
  Ερώτηση με θέμα: Αποκέντρωση εξουσίας των Δημοτικών Συμβουλίων και υποχρεωτική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα
  περισσότερα
| | |