ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Αθήνα: Δράσεις, Προτάσεις
Αρχική | Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
21/09/2004
  Ερώτηση με θέμα: 'Αρνηση συγκεκριμένων απαντήσεων ως προς τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη δημιουργία σύγχρονων γηπέδων για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ
  περισσότερα
02/09/2004
  Ερώτηση με θέμα: Αδιαφανείς διαδικασίες στην πώληση του 8,2% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων
  περισσότερα
28/07/2004
  Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: Κατάργηση δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης και μονομερούς τροποποίησης τους από το ΥΕΝ - Κατάργηση παραβόλων και εγγυητικών επιστολών - Κατάργηση του Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  περισσότερα
28/07/2004
  Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: Κατάργηση επιβολής υποχρεωτικών εκπτώσεων στα εισιτήρια των Ε/Γ - Α/Κ πλοίων
  περισσότερα
26/07/2004
  Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή 'Ανω Πετραλώνων στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
  περισσότερα
20/07/2004
  Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: Εγγυήσεις ασφάλειας αστικής ευθύνης προς τρίτους
  περισσότερα
| | |