ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Αθήνα: Δράσεις, Προτάσεις
Αρχική | Νομοθετικό Έργο
19/07/2001
  Ν.2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
  περισσότερα
27/06/2001
  Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή ΛιµενικώνΤαµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
  περισσότερα
| | |