ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες
 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ώρα: 18.00


Ομιλία στην συζήτηση για την Επίκαιρη Επερώτηση Βουλευτών της Ν.Δ. προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Δηλώσεις Υπουργού Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου».
 
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ώρα: 18.00

Ομιλία στην συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις»

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ώρα: 10.00

Ομιλία στη συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ώρα: 18.00 απογευματινή συνεδρίαση

Συνέχεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».
 
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ώρα: 9.30


Συνέχεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».


 

 

 
Ημ. Έκδοσης:08/01/2010 Share Εκτύπωση
| | |