ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Χαιρετισμός σε Συνέδριο, με θέμα : «25 χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 
 

Χαιρετισμός Χρήστου Παπουτσή, υπεύθυνου του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στο Συνέδριο, με θέμα: «25 χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

8/11/2006


Κυρίες και Κύριοι,

Επιτρέψτε μου να συγχαρώ την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου.
Έχει μεγάλη σημασία, η μελέτη, η αξιολόγηση και η προβολή των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας σε όλους τους τομείς.
Κι εμείς στο ΠΑΣΟΚ περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτού του Συνεδρίου.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. ενίσχυσε καθοριστικά τη διεθνή θέση της χώρας μας. Επηρέασε την εξωτερική πολιτική, την οικονομική και αναπτυξιακή δυναμική μας. Με την ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ. εδραιώθηκε η πολιτική ομαλότητας και σταθερότητας, ενδυναμώθηκε η οικονομία, η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.
Η Ελλάδα απέκτησε πολιτική και οικονομική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απορρόφησε κοινοτικούς πόρους, στήριξε τον αγροτικό πληθυσμό, πραγματοποίησε μεγάλα έργα, χρηματοδότησε πολιτικές για την ανάπτυξη και την ευημερία. Η Ε.Ε. αποτελεί το σταθερό και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο για την πορεία της χώρας μας στον 21ο αιώνα.
Ο Κ. Καραμανλής και η κυβέρνηση της Ν.Δ. έλαβαν την ιστορική απόφαση της ένταξης στην Ε.Ο.Κ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, αργότερα ο Κώστας Σημίτης και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ επαναδιαπραγματεύτηκαν την αρχική θέση της Ελλάδας και στη συνέχεια οδήγησαν τη χώρα στην ισότιμη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.


Σε μια Ευρώπη που σε αυτά τα 25 χρόνια μετεξελίχθηκε από την ΕΟΚ των δέκα κρατών - μελών, σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα αρχικά, και σήμερα έχει πλέον ενιαίο νόμισμα και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Εικοσιπέντε Κρατών με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σήμερα οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοένα και περισσότερο επηρεάζουν τη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι, η Ευρώπη ως όραμα, ως μια παγκόσμια πολιτική και οικονομική οντότητα είναι υπό διαμόρφωση. Καθώς η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαρκής. Μια πορεία αναζητήσεων, κατακτήσεων, αλλά και μεγάλων αντιφάσεων.
Ωστόσο, σήμερα, σε όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης διαπιστώνουμε μία κρίση αξιοπιστίας των πολιτών. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητούν την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της συνέχισης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα, υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης.
Η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και βεβαίως, οι κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών-μελών πρέπει να απαντήσουν με καθαρότητα και σαφήνεια:
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την ξεκινήσαμε, όπως την οραματιστήκαμε και όπως την καταγράψαμε μέσα στο κοινοτικό κεκτημένο;
Συνεχίζουμε να θεωρούμε ως βασική προτεραιότητα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ευρώπης, την οικονομική και κοινωνική συνοχή;
Συνεχίζουμε να επιθυμούμε να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών;
Συνεχίζουμε να επιθυμούμε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Την κοινή Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας;
Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ναι ή ένα όχι. Γιατί αν δεν υπάρχει σαφήνεια σε αυτές τις απαντήσεις, δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει πάντοτε η αμφισβήτηση των κρατών - μελών των μικρών, των μεγάλων, των μεγαλύτερων, τα οποία θα επιχειρούν μέσα στο θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης και στην ασάφεια της πολιτικής της, να περνούν εθνικές στρατηγικές. Πολιτικές που στο τέλος διασπούν την ενιαία, στρατηγική και απομακρύνουν το όραμα της ενιαίας Ευρώπης, της ενωμένης Ευρώπης με ισχυρό, θεσμικό και πολιτικό εποικοδόμημα.
Η αντιμετώπιση των κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της Ευρώπης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών, με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία γίνεται μεγαλύτερη ενόψει της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών του 2008.
Γίνεται μεγαλύτερη, όταν αντί να λαμβάνονται αποφάσεις για την αύξηση των ιδίων πόρων, μια νέα αρχιτεκτονική του κοινοτικού προϋπολογισμού και την ορθολογική του χρήση, ορισμένοι, κράτη - μέλη και πολιτικές δυνάμεις, στην Ευρώπη επιβάλουν την συζήτηση για μείωση των ιδίων πόρων και επανεθνικοποίηση των πολιτικών.
Και αυτή η αβεβαιότητα παραλύει τη λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζει στο ελάχιστο την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της. Επιπλέον και το κυριότερο όλων, γεμίζει με ανασφάλεια και αμφισβήτηση τους πολίτες της Ευρώπης.
Κι έχει σημασία να αντιληφθούμε, ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να δώσει συνολικές απαντήσεις και να συνεργαστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά με τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών, τόσο στο πλαίσιο της ανοικτής και επικοινωνούσας ευρωπαϊκής κοινωνίας, θα υπάρχουν, σε όλες τις χώρες, αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των κοινωνικών δυνάμεων, οι οποίες θα αναζητούν την έκφρασή τους. Και οι αγωνίες τους και οι επιδιώξεις τους θα εκφράζονται με ολοένα και περισσότερο ριζοσπαστικό τρόπο.
Κυρίες και κύριοι,
Η παγκοσμιοποίηση μέσα από την επικράτηση της αγοράς, αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, των μεταφορών και της επικοινωνίας, οδηγεί στην αλλαγή των παραγωγικών δομών και επιδρά καθοριστικά στη φύση της εργασίας, επιδρά στις κοινωνικές σχέσεις, επιδρά στον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, επιδρά ακόμη και στον πολιτισμό.
Υπό αυτό το πρίσμα, η Παγκοσμιοποίηση επηρέασε και επηρεάζει βαθιά την Ευρωπαϊκή εξέλιξη.
Σήμερα, το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, σε μια περίοδο όπου αμφισβητούνται οι παραδοσιακές δομές κοινωνικής προστασίας, σε μια περίοδο όπου αμφισβητούνται και τα κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με τους αγώνες των λαών, με τους αγώνες των εργαζομένων, όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Και αυτό σημαίνει, ότι απαιτούνται πολιτικές και προτάσεις μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο κοινωνικό πρότυπο που στοχεύουμε.
Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να προβάλλουμε ξανά ένα όραμα, που θα βασίζεται σε αξίες. Ένα όραμα δηλαδή για την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη που θέλουμε.
Ένα συνολικό σχέδιο για την Ευρώπη του μέλλοντος.
Απασχόληση, υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, κοινωνικά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, υψηλή εκπαίδευση, εξειδικευμένη κατάρτιση, εγγύηση της δημόσιας παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλειας, ανάπτυξη με συνοχή και αλληλεγγύη στην κοινωνία, κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, διαφάνεια, δημοκρατικός έλεγχος, είναι οι έννοιες κλειδιά, είναι τα εργαλεία, είναι οι βασικές προτάσεις, οι πυλώνες, μιας ελκυστικής και ελπιδοφόρας πρότασης για το μέλλον της Ευρώπης.
Μια πρόταση που αναδεικνύει το όραμα για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, χωρίς περιφερειακές ανισορροπίες και κοινωνικές διακρίσεις, χωρίς ρατσισμό και ξενοφοβία, που σέβεται τον πολιτιστικό πλούτο των λαών και εγγυάται τη διαρκή ενημέρωση και τη συμμετοχή του πολίτη στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σας μιλώ για μιαν Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο. Μιαν Ευρώπη που όλοι εμείς οραματιστήκαμε και εργαστήκαμε για να ανοίξει. Μιαν Ευρώπη που δεν αποδέχεται τη θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών, τη θεωρία δηλαδή που αμφισβητεί στην ουσία κάθε δυνατότητα διεθνούς συλλογικής συνεννόησης και συνεργασίας. Και φυσικά δεν μπορεί να διαμορφώσει τη βάση για ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης ειρήνης και διεθνούς σταθερότητας.
Από αυτήν την ιδεολογική προσέγγιση, από αυτή την πολιτική και ιδεολογική θέση, εμείς στο ΠΑΣΟΚ, χαιρετίσαμε τη διαδικασία που άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Που προβλέπει, μια μακρά πορεία μεταρρυθμίσεων αλλαγών, προσαρμογών της Τουρκίας στο κοινοτικό κεκτημένο, με απόλυτο σεβασμό της Συνθήκης της Ένωσης χωρίς παρεκκλίσεις, με απόλυτο σεβασμό όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εξαιρέσεις.
Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνει και η Ευρώπη στο θεσμικό της οικοδόμημα, για να έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας μεγάλης χώρας με τα δικά της πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, εμείς επιμένουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Το σχέδιο της διεύρυνσης πρέπει να υλοποιηθεί όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με την Κροατία που ξεκίνησε κι αυτή τη διαδικασία. Με τα Δυτικά Βαλκάνια, με όλες τις χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης. Για μας, για την Ελλάδα η διεύρυνση είναι κορυφαία επιλογή, στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εμείς πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρώπη που οραματιστήκαμε, την Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι και τον Ατλαντικό αλλά με μια προϋπόθεση: Ότι παράλληλα θα πρέπει να ενδυναμώνουμε το θεσμικό οικοδόμημα, οι δημοκρατικές λειτουργίες, οι θεσμοί του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Πιστεύω ότι η περίοδος που ζούμε είναι ιστορική για την Ευρώπη.
Η ευρωπαϊκή κοινωνία, σήμερα είναι έτοιμη να δεχτεί θεσμικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μια Συνταγματική Συνθήκη, την οποία έχουν αποδεχθεί δεκαεννέα Κράτη, και αργότερα ένα πραγματικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές θα προβάλουν και θα διαμορφώνουν τη νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα, μέσα από ισχυρές πολιτικές δομές, που θα κατοχυρώνουν τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, θα διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη, με όπλο ένα ισχυρό νόμισμα, ένα ισχυρό Ευρώ.
Οι αλλαγές θα είναι αποδεκτές, όταν οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη περισσότερο δυνατή, ακόμα πιο ανοικτή, ακόμα πιο δημιουργική, με ενιαία φωνή στους παγκόσμιους οργανισμούς οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας, με κοινή αμυντική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για τους λαούς της, βασική προϋπόθεση για μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική.
Όταν οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη, να διαδραματίζει έναν πιο ενεργό ρόλο στην αναδιατύπωση των όρων της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και στον εκδημοκρατισμό του διεθνούς συστήματος. Για μια νέα διεθνή τάξη, σ' έναν πολύ-πολικό κόσμο που θα εγγυάται την ειρήνη, την ισόρροπη ανάπτυξη, τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Με αυτές τις σκέψεις κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Αναφέρθηκα προηγουμένως σ' αυτά που πρέπει να γίνουν. Είναι κρίμα αυτό το Συνέδριο να μείνει στην εμπειρία του παρελθόντος. Πρέπει με την εμπειρία αυτή να προτείνετε και πολιτικές για το μέλλον. Και σας διαβεβαιώνω, ότι στο ΠΑΣΟΚ αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις σας και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τη συζήτηση.

 

 

 
Ημ. Έκδοσης:08/11/2006 Share Εκτύπωση Download Αρχείου
| | |