ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Ομιλία στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού με θέμα: "Εξοπλισμοί- Συνεργασία- Οικονομία"
 
 
Ομιλία Χρήστου Παπουτσή, υπεύθυνου του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού με θέμα: "Εξοπλισμοί- Συνεργασία- Οικονομία"

2/10/2006


Κε Υπουργέ, κε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, κ.κ. εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των φίλων κρατών που συμμετέχουν στην έκθεση Defendory 2006 και με την ευκαιρία αυτή μετέχουν στο συνέδριο σήμερα, κ.κ. εκπρόσωποι των Ε.Δ., κε Πρόεδρε του ΣΕΚΠΥ,
Κυρίες και Κύριοι,

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων. Είναι αλήθεια ότι ο συνδυασμός των εθνικών αναγκών των κρατών αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων της κάθε χώρας, περιπλέκει το σύστημα αμυντικής σχεδίασης και δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που αυξάνει το βαθμό της απροσδιοριστίας των στρατιωτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα υποχρεώνει σε αλλαγές τις ένοπλες δυνάμεις, υποχρεώνει τη δημιουργία ευέλικτων στρατιωτικών δυνάμεων, με μεγάλη ισχύ πυρός, ικανών να υποστηριχτούν για μεγάλο διάστημα. Με δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τους εθνικούς κινδύνους και τους εθνικούς στόχους αλλά και να λειτουργήσουν με συμμαχικές δυνάμεις, μέσα στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων και των συμμαχιών που συμμετέχει η κάθε χώρα, σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει και έχει να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους και νέα προβλήματα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ σταθερά υποστηρίζουμε την ανάγκη για τη χώρα μας, για μια νέα εθνική στρατηγική. Μια νέα εθνική στρατηγική ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της περιοχής. Μια στρατηγική, που θα επιτρέψει τη μείωση των εξοπλισμών και τη δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος ειρήνης, για τη χρηματοδότηση της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Οπωσδήποτε όμως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις οι οποίες πραγματοποιούνται, όπως η μεγάλη διεύρυνση που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που μετεξελίσσεται, που διαμορφώνει μια νέα στρατηγική κι αναζητά ένα νέο ρόλο στη διεθνή σκηνή.


Αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τις νέες απαιτήσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια των λαών, για την αποτροπή των πολέμων και το ρόλο που πρέπει να έχει η χώρα μας σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχει στις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ? αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση είναι αναγκαία η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαρκής παρακολούθηση και συμμετοχή στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η συνεχής επιδίωξη νέων συνεργασιών παραγωγής για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και το μεγάλο αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα. Είναι η αναζήτηση νέων αγορών, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική της επόμενης Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.

Κάθε επιλογή, αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Επιπλέον, πρέπει να επιδιώκεται ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών επιλογών.

Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες, από διαδικασίες που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, με την ευρεία έννοια.

Βασική μας επιδίωξη είναι η προτεραιότητα στις αγορές αμυντικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τα σχέδια του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώκουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διεθνών διαγωνισμών που θα υπηρετούν τον ανταγωνισμό, τη μείωση των τιμών, τη βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους, παράγοντες κρίσιμους για κάθε αγορά και κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Πιστεύουμε στην προοπτική της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Χρειάζεται όμως, νέο προσανατολισμό, χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να γίνει με στόχο την ποιοτική της αναβάθμιση, την οικονομική της βιωσιμότητα, την αύξηση της συμμετοχής της στα εξοπλιστικά προγράμματα και τη σύνδεση της με την Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει πράγματι σημαντικό ρόλο στο μέλλον, αναβαθμίζοντας το τεχνολογικό της υπόβαθρο, αναπτύσσοντας νέες δυνατότητες και νέες δραστηριότητες, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε παραγωγή και υπεργολαβίες. Οικοδομώντας όμως πάντα βιομηχανικές συμμαχίες μακράς διάρκειας. Διευρύνοντας την τεχνογνωσία. Αναπτύσσοντας την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέροντας ευκαιρίες για εργασία, για κατάρτιση και επανεκπαίδευση σε νέους Έλληνες επιστήμονες έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται στα μελλοντικά προγράμματα με την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας.

Χωρίς αμφιβολία, η έρευνα, η τεχνολογία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε την ανάγκη για χρηματοδότηση της τεχνολογικής έρευνας στον τομέα της Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδότηση, η οποία σήμερα είναι ανεπαρκής καθώς είναι πέντε φορές μικρότερη από την αντίστοιχη χρηματοδότηση των Η.Π.Α.


Επιπλέον, η επερχόμενη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αμυντικού υλικού στην Ε.Ε. αναδεικνύει νέες δυνατότητες που οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν με καλή προετοιμασία, με σχέδιο και πάνω απ? όλα με γρήγορους ρυθμούς. Πέρα από τα παραδοσιακά αντισταθμιστικά προγράμματα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική βάση υψηλού επιπέδου.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση, να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές καθώς έχουμε ήδη εισέλθει σε νέα εποχή.

Ήδη από την 1η Ιουλίου 2006 ξεκίνησε η εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικών εξοπλισμών. Μπορεί σήμερα, η εφαρμογή του να είναι εθελοντική για τα κράτη-μέλη. Αποτυπώνει όμως, την κυρίαρχη τάση και προδιαγράφει με σαφήνεια τους κανόνες του άμεσου μέλλοντος.

Κανόνες που θα ισχύουν σε όλες τις πτυχές των αμυντικών προμηθειών, όπως η ασφάλεια των πληροφοριών, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, η ασφάλεια των προμηθειών με ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις σχέσεις με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά ήρθε πλέον η ώρα, έφτασε η εποχή για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Η επόμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους θεσμούς της διαφάνειας και του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Με τη δημιουργία μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Και επιπλέον, θα προχωρήσουμε σε μια νέα αποτελεσματική νομοθεσία για τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Μια νομοθεσία προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα, που να εγγυάται την απόκτηση συστημάτων και μέσων με συνθήκες διαφάνειας, μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς.

Η διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να πραγματοποιούνται προμήθειες με βάση δοκιμές επί του πεδίου.

Όπως επίσης επιτρέπει την αναζήτηση της δυνατότητας για αυξημένη ελληνική προστιθέμενη αξία, για ενίσχυση των βιομηχανικών επιστροφών προς τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες με μέτρο σύγκρισης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, η ανάγκη για διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο των προμηθειών επιβάλλει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής. Εξετάζοντας εκ νέου τη χρησιμότητα της διάκρισης των ομάδων των αντισταθμιστικών ωφελημάτων και τους μηχανισμούς αξιολόγησής τους. Με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε σε νέα εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το μέλλον έχει τις δικές του απαιτήσεις και τις δικές του προκλήσεις. Για να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πρέπει να εγκαταλείψουμε οριστικά τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Να εγκαταλείψουμε τις νοοτροπίες του παρελθόντος, την αντίληψη περί του επιχειρείν του παρελθόντος. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος απαιτεί ανοικτό πνεύμα, διορατικότητα, ευελιξία, σχεδιασμό και προγραμματισμό. Μα πάνω απ? όλα η κοινωνία μας και η κοινωνία του μέλλοντος απαιτεί διαφάνεια, κοινωνικό και δημοκρατικό έλεγχο.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα είναι χρήσιμα για όλους.

Κε Υπουργέ, κε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, κ.κ. εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των φίλων κρατών που συμμετέχουν στην έκθεση Defendory 2006 και με την ευκαιρία αυτή μετέχουν στο συνέδριο σήμερα, κ.κ. εκπρόσωποι των Ε.Δ., κε Πρόεδρε του ΣΕΚΠΥ, Κυρίες και Κύριοι,

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων. Είναι αλήθεια ότι ο συνδυασμός των εθνικών αναγκών των κρατών αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων της κάθε χώρας, περιπλέκει το σύστημα αμυντικής σχεδίασης και δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που αυξάνει το βαθμό της απροσδιοριστίας των στρατιωτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα υποχρεώνει σε αλλαγές τις ένοπλες δυνάμεις, υποχρεώνει τη δημιουργία ευέλικτων στρατιωτικών δυνάμεων, με μεγάλη ισχύ πυρός, ικανών να υποστηριχτούν για μεγάλο διάστημα. Με δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τους εθνικούς κινδύνους και τους εθνικούς στόχους αλλά και να λειτουργήσουν με συμμαχικές δυνάμεις, μέσα στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων και των συμμαχιών που συμμετέχει η κάθε χώρα, σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει και έχει να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους και νέα προβλήματα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ σταθερά υποστηρίζουμε την ανάγκη για τη χώρα μας, για μια νέα εθνική στρατηγική. Μια νέα εθνική στρατηγική ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της περιοχής. Μια στρατηγική, που θα επιτρέψει τη μείωση των εξοπλισμών και τη δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος ειρήνης, για τη χρηματοδότηση της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Οπωσδήποτε όμως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις οι οποίες πραγματοποιούνται, όπως η μεγάλη διεύρυνση που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που μετεξελίσσεται, που διαμορφώνει μια νέα στρατηγική κι αναζητά ένα νέο ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τις νέες απαιτήσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια των λαών, για την αποτροπή των πολέμων και το ρόλο που πρέπει να έχει η χώρα μας σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχει στις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ’ αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση είναι αναγκαία η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαρκής παρακολούθηση και συμμετοχή στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η συνεχής επιδίωξη νέων συνεργασιών παραγωγής για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και το μεγάλο αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα. Είναι η αναζήτηση νέων αγορών, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική της επόμενης Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.

Κάθε επιλογή, αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Επιπλέον, πρέπει να επιδιώκεται ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών επιλογών.

Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες, από διαδικασίες που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, με την ευρεία έννοια.

Βασική μας επιδίωξη είναι η προτεραιότητα στις αγορές αμυντικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τα σχέδια του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώκουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διεθνών διαγωνισμών που θα υπηρετούν τον ανταγωνισμό, τη μείωση των τιμών, τη βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους, παράγοντες κρίσιμους για κάθε αγορά και κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα.


Πιστεύουμε στην προοπτική της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Χρειάζεται όμως, νέο προσανατολισμό, χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να γίνει με στόχο την ποιοτική της αναβάθμιση, την οικονομική της βιωσιμότητα, την αύξηση της συμμετοχής της στα εξοπλιστικά προγράμματα και τη σύνδεση της με την Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει πράγματι σημαντικό ρόλο στο μέλλον, αναβαθμίζοντας το τεχνολογικό της υπόβαθρο, αναπτύσσοντας νέες δυνατότητες και νέες δραστηριότητες, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε παραγωγή και υπεργολαβίες. Οικοδομώντας όμως πάντα βιομηχανικές συμμαχίες μακράς διάρκειας. Διευρύνοντας την τεχνογνωσία. Αναπτύσσοντας την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέροντας ευκαιρίες για εργασία, για κατάρτιση και επανεκπαίδευση σε νέους Έλληνες επιστήμονες έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται στα μελλοντικά προγράμματα με την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας.

Χωρίς αμφιβολία, η έρευνα, η τεχνολογία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε την ανάγκη για χρηματοδότηση της τεχνολογικής έρευνας στον τομέα της Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδότηση, η οποία σήμερα είναι ανεπαρκής καθώς είναι πέντε φορές μικρότερη από την αντίστοιχη χρηματοδότηση των Η.Π.Α.

Επιπλέον, η επερχόμενη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αμυντικού υλικού στην Ε.Ε. αναδεικνύει νέες δυνατότητες που οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν με καλή προετοιμασία, με σχέδιο και πάνω απ? όλα με γρήγορους ρυθμούς. Πέρα από τα παραδοσιακά αντισταθμιστικά προγράμματα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική βάση υψηλού επιπέδου.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση, να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές καθώς έχουμε ήδη εισέλθει σε νέα εποχή.

Ήδη από την 1η Ιουλίου 2006 ξεκίνησε η εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικών εξοπλισμών. Μπορεί σήμερα, η εφαρμογή του να είναι εθελοντική για τα κράτη-μέλη. Αποτυπώνει όμως, την κυρίαρχη τάση και προδιαγράφει με σαφήνεια τους κανόνες του άμεσου μέλλοντος.

Κανόνες που θα ισχύουν σε όλες τις πτυχές των αμυντικών προμηθειών, όπως η ασφάλεια των πληροφοριών, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, η ασφάλεια των προμηθειών με ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις σχέσεις με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά ήρθε πλέον η ώρα, έφτασε η εποχή για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Η επόμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους θεσμούς της διαφάνειας και του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Με τη δημιουργία μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Και επιπλέον, θα προχωρήσουμε σε μια νέα αποτελεσματική νομοθεσία για τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Μια νομοθεσία προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα, που να εγγυάται την απόκτηση συστημάτων και μέσων με συνθήκες διαφάνειας, μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς.

Η διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να πραγματοποιούνται προμήθειες με βάση δοκιμές επί του πεδίου.

Όπως επίσης επιτρέπει την αναζήτηση της δυνατότητας για αυξημένη ελληνική προστιθέμενη αξία, για ενίσχυση των βιομηχανικών επιστροφών προς τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες με μέτρο σύγκρισης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, η ανάγκη για διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο των προμηθειών επιβάλλει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής. Εξετάζοντας εκ νέου τη χρησιμότητα της διάκρισης των ομάδων των αντισταθμιστικών ωφελημάτων και τους μηχανισμούς αξιολόγησής τους. Με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε σε νέα εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το μέλλον έχει τις δικές του απαιτήσεις και τις δικές του προκλήσεις. Για να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πρέπει να εγκαταλείψουμε οριστικά τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Να εγκαταλείψουμε τις νοοτροπίες του παρελθόντος, την αντίληψη περί του επιχειρείν του παρελθόντος. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος απαιτεί ανοικτό πνεύμα, διορατικότητα, ευελιξία, σχεδιασμό και προγραμματισμό. Μα πάνω απ? όλα η κοινωνία μας και η κοινωνία του μέλλοντος απαιτεί διαφάνεια, κοινωνικό και δημοκρατικό έλεγχο.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα είναι χρήσιμα για όλους.
 

 

 
Ημ. Έκδοσης:02/10/2006 Share Εκτύπωση Download Αρχείου
| | |