ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σήμερα δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και θα έχουμε πολύ χρόνο. Να σας πω δυο τρία θέματα, πρώτα από όλα ότι κυρώθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος, κάτι το οποίο ήταν ένα αίτημα για πολλά χρόνια, με το οποίο διευκρινίζονται θέματα οργάνωσης επιχειρησιακής και διοικητικής υπαγωγής, εκτέλεσης αποστολών και εκμετάλλευσης των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος. Επίσης ρυθμίζονται και θέματα εσωτερικής υπηρεσίας στα πλωτά.

Με βάση αυτό το νέο κανονισμό τα πληρώματα των πλωτών παύουν να απασχολούνται σε καθήκοντα άλλα εκτός από εκείνα τα οποία καθορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια για όλες τις κατηγορίες των μελών ενός πληρώματος, στους τομείς του καταστρώματος και του μηχανοστασίου.

Πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κανονισμός είναι ένας σύγχρονος κανονισμός που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στις ανάγκες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής των δυνάμεων που έχουν την ευθύνη των πλωτών μέσων.

Παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας των Λιμεναρχείων, ο οποίος κι αυτός ολοκληρώθηκε και θα δοθεί στη δημοσιότητα και με το Προεδρικό Διάταγμα για τις άδειες του Λιμενικού Σώματος, ολοκληρώνεται και η εσωτερική οργάνωση του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ρόλου τον οποίο έχει αναλάβει.

Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι κανονισμοί όχι μόνον ήταν ένα αίτημα παλαιό, αλλά η αναθεώρησή τους και για ορισμένους από αυτούς η δημιουργία τους για πρώτη φορά, είναι ένα σημαντικό μέτρο για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος.

Το δεύτερο θέμα το οποίο έχω να σας πω, είναι ότι στις 18 και 19 Μαρτίου θα έχουμε μια συνάντηση με το "COMMITTEE" στο Λονδίνο προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την ποντοπόρο ναυτιλία. Είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συγκεκριμενοποιήσουμε τα θέματα στα οποία θα πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά την ποντοπόρο ναυτιλία.

 

 
Ημ. Έκδοσης:07/03/2001 Share Εκτύπωση Download Αρχείου
| | |