ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή στον τομέα του Τουρισμού την περίοδο 1995-1999
 
 
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή
στον τομέα του Τουρισμού την περίοδο 1995-1999COM (95) 97
Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της Ένωσης στον τομέα του Τουρισμού

COM (96) 29

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τα κοινοτικά μέτρα που επηρεάζουν τον τουρισμό

SEC (96) 496
Έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική άμυνα, τον τουρισμό και την ενέργεια

COM (96) 635
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού

EE C 200
Ψήφισμα σχετικά με τον τουρισμό

ΕΕ C 138
ψήφισμα για τη βελτίωση της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και των εμπορικών κανόνων στον τομέα του τουρισμού

COM (98)563
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την στρατηγική στήριξης της ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες


 

 
Ημ. Έκδοσης:31/12/1999 Share Εκτύπωση
| | |