ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Ερώτηση με θέμα: Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής
 
 
9/7/2008

Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής


Αφετηρία της κοινωνικοποίησης του παιδιού αποτελεί το νηπιαγωγείο. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στην πολιτεία την αντιμετώπιση της Προσχολικής Αγωγής με αίσθημα ιδιαίτερης ευθύνης.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., παρά την ψήφιση του Ν.3518/2006, που καθιέρωσε την υποχρεωτική φοίτηση ενός έτους στο νηπιαγωγείο, εγκατέλειψε το όλο εγχείρημα στην τύχη του. Δεν υπήρξε καμία μέριμνα ορθολογικής κατανομής των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία, ούτε πρόβλεψη δημιουργίας ανάλογης υποδομής για τη διασφάλιση της φοίτησης σε αυτά του συνόλου των νηπίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ το σχολικό έτος 2006-2007 στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία φοιτούσαν 4.448 νήπια, τη σχολικά χρονιά που διανύουμε ο αντίστοιχος αριθμός έφτασε στις 35.000. Γίνεται φανερό ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. συνήργησε σκοπίμως στην απαξίωση του δημόσιου νηπιαγωγείου με αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση της “πελατείας” των αντίστοιχων ιδιωτικών. Το οικονομικό αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής συμπεριφοράς είναι δυσβάσταχτο για τους γονείς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας, ώστε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2008-2009 να μην επαναληφθούν τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα και τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Περιφέρεια Α´ Αθήνας να είναι σε θέση να υποδεχθούν το σύνολο των νηπίων που υποχρεωτικά πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νάσος Αλευράς
Άννα Διαμαντοπούλου
Συλβάνα Ράπτη
Κώστας Σκανδαλίδης
Χρήστος Παπουτσής


 

 

 
Ημ. Έκδοσης:09/07/2008 Share Εκτύπωση
| | |