ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Επερώτηση με θέμα: Απαξίωση του ΟΣΕ με υπερδιόγκωση ελλειμμάτων και χρέους
 
 
30/1/2008

Απαξίωση του ΟΣΕ με υπερδιόγκωση ελλειμμάτων και χρέους


Τη τελευταία δεκαετία σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρείται μια αναγέννηση, στη κυριολεξία, του σιδηροδρόμου με μεγάλα έργα κατασκευής νέων γραμμών αλλά και αναβάθμιση των παλαιών.

Η τεχνολογία της κατασκευής νέων γραμμών, σιδηροδρομικών οχημάτων, αυτοματισμών, και πάσης φύσεων σιδηροδρομικού υλικού εξελίσσεται αλματωδώς καθιστώντας το σιδηρόδρομο ξανά το μεταφορικό μέσο του μέλλοντος.

Αυτές οι εξελίξεις δεν ήταν τυχαίες. Είχαν σαν κύριο αίτιο την συνειδητοποίηση ότι οι οδικές αρτηρίες έχουν φτάσει σε όρια συμφόρησης και δεν είναι πια σε θέση να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των χερσαίων μεταφορών. Εξάλλου η αλόγιστη αύξηση των οδικών αλλά και αεροπορικών μεταφορών, σε βάρος των σιδηροδρομικών, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον αλλά και προκαλεί συνεχή αύξηση των οδικών ατυχημάτων με τεράστια άμεσα και έμμεσα κοινωνικά και οικονομικά κόστη στις εθνικές οικονομίες. Αλλά ακόμα και οι τελευταίες ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη μεγαλύτερης ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τις οδικές και αεροπορικές.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας συμμετέχοντας ενεργά στα συνεχώς αναπτυσσόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμά του αλλά και στις δράσεις των κυβερνήσεών του με τις οποίες προχώρησε σε ένα μακρόπνοο και φιλόδοξο σχεδιασμό ανάπτυξης του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα για να είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο Βαλκανικό και Ευρωπαϊκό χώρο μέσα στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον των απελευθερωμένων σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η κυβέρνηση της ΝΔ, που χωρίς όραμα και σχέδιο, αντιμετώπισε τον σιδηρόδρομο σαν πεδίο ικανοποίησης πάσης φύσεως κομματικών επιδιώξεων και εφαρμογής ερασιτεχνικών πειραματισμών. Χαρακτηριστικές είναι οι αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων στις 16-1 2008 και οι ανακοινώσεις του υπουργού Μεταφορών για την πορεία του ΟΣΕ και του ελληνικού σιδηρόδρομου, που αποτελούν μνημείο αναγνώρισης της πλήρους αποτυχίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στο σιδηρόδρομο.

Αφού με τους άστοχους και απρογραμμάτιστους χειρισμούς :
- Φόρτωσε τον Όμιλο με υπερδιπλάσιο χρέος την τελευταία τετραετία
- Υπερδιπλασίασε τα ετήσια ελλείμματα, μείωσε τα έσοδα και υποβάθμισε δραματικά τις υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλειας (20 σοβαρά ατυχήματα την τελευταία διετία)
- Εγκατέλειψε το σχέδιο ανάπτυξης του ελληνικού σιδηρόδρομου με τεράστιες απώλειες πόρων από το Γ/ΚΠΣ
- Τώρα η Νέα Δημοκρατία δηλώνει χωρίς ντροπή ότι ακολούθησε λάθος πολιτική τα προηγούμενα χρόνια και ανακοινώνει με την ίδια προχειρότητα σχέδιο νέας απορρύθμισης του σιδηροδρόμου με επικίνδυνους για τη λειτουργικότητα και την επιβίωση του Ομίλου διαχωρισμούς δραστηριοτήτων, ενώ είναι πασίγνωστο ότι μια οργανωτική αλλαγή στο σιδηροδρομικό σύστημα για να είναι επιτυχής απαιτεί από 8 έως 12 χρόνια. Η Ν.Δ. κάνει δύο «αλλαγές» μέσα σε τρία χρόνια :
- Διαχωρίζει πλήρως τις εταιρείες υποδομής και τρένων – παρά την απαρχαιωμένη και χειροκίνητη ρύθμιση της κυκλοφορίας – θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και προδιαγράφοντας την συνεπακόλουθη μείωση ταχυτήτων – δήθεν για λόγους ασφαλείας.

Στο βάθος μετά την απαξίωση του σιδηροδρόμου που τον υπερχρεώνει η Ν.Δ. υπάρχει η ιδιωτικοποίηση «φιλέτων» για «ένα κομμάτι ψωμί» και το κλείσιμο γραμμών και δραστηριοτήτων προς όφελος άλλων λιγότερο οικολογικών ανταγωνιστικών μέσων και όλα αυτά χωρίς καν να δηλώνει ότι, όλα αυτά συνδυάζονται με οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας. Είναι φανερό πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την ίδια πολιτική που συνοψίζεται και στην λαφυραγώγηση του κράτους και στην εκποίηση και μάλιστα άνευ όρων των Δημοσίων Κοινωφελών Υπηρεσιών.

Εξάλλου και σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , σε εκδήλωση σε σιδηροδρομικά έργα, φαίνεται ξεκάθαρα η συρρίκνωση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα που είχε σχεδιάσει και είχε προχωρήσει στην υλοποίησή του το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο Υπουργός ομολογεί και το αναφέρει ρητά, ότι γι? αυτόν το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικά περιορίζεται στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ και μόνο. Δεν αναφέρει τίποτα για το μεγάλο έργο του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα που επί κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε ενταχθεί στα έργα προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς , ούτε για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής Εγνατίας αλλά ούτε και για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.
Έτσι το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα αποτελεί μοναδική περίπτωση μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων, περιοριζόμενο σε έναν και μοναδικό άξονα, χάνοντας βέβαια έτσι τη λογική και την λειτουργικότητα του δικτύου.

Αυτή βέβαια η συρρίκνωση του σχεδίου ανάπτυξης των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία ήταν αναμενόμενη συνέπεια της πολιτικής που ακολούθησε τα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησής της στον τομέα αυτόν. Με τις συνεχείς παλινωδίες της από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, την διάλυση των παραγωγικών υπηρεσιών, τις συνεχείς αλλαγές νομοθεσίας, την τελμάτωση των εκτελουμένων έργων, τις παραβιάσεις των οδηγιών των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλήθος άλλων παραλήψεων και κακοδιαχείρισης οδήγησε σε σημαντικές απώλειες κονδυλίων του Γ´ ΚΠΣ ( 700 εκατομ. ευρώ μέχρι τώρα και που σίγουρα θα ξεπεράσουν το 1 δις ) , τα οποία αναγκάστηκε να μεταφέρει σαν έργα- γέφυρες στο Δ´ ΚΠΣ. Η ολοκλήρωση βέβαια της αποτυχίας της στο αναπτυξιακό σχέδιο των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα υπήρξε και το εξαιρετικά χαμηλό κονδύλι του 1,5 δις ευρώ που προβλέφθηκε για σιδηροδρομικά έργα για το Δ´ ΚΠΣ στο τομεακό πρόγραμμα «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» όπου εντάχθηκαν αυτά. Με το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολη ακόμη και η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ, στον οποίο βέβαια το κρίσιμο τμήμα ΣΚΑ – ΟΙΝΟΗ με τον ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο θα μείνει ως παλιά διπλή γραμμή στην υφιστάμενη χάραξη, περιορίζοντας τις δυνατότητες για σημαντική αύξησή του μεταφορικού έργου.

Συνεχείς όμως καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση παρουσιάζονται και στα εκτελούμενα σιδηροδρομικά έργα:
• Μεγάλη απώλεια μεταφορικού έργου αλλά και σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας δημιουργούν στον Ο.Σ.Ε οι μεγάλες καθυστερήσεις της ολοκλήρωσης και λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης (πλην του τμήματος Τιθορέας – Δομοκού) καθώς και της λειτουργίας του σταθμού διαλογής και του εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου με τη σύνδεσή τους με το λιμάνι του Ικονίου, έργα για τα οποία μετά από συνεχείς παρατάσεις η Ελλάδα είχε δεσμευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ολοκληρωθούν το 2008 και για τα οποία διακινδυνεύει απώλεια σημαντικής χρηματοδότησης .

• Στα έργα που έχει δημοπρατήσει και εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ στη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Αίγιο δίνονται αλλεπάλληλες παρατάσεις προθεσμιών.

• Στο έργο ανακαίνισης της σιδηροδρομικής γραμμής Οινόη-Χαλκίδα έχει διακοπεί η κυκλοφορία από ένα χρόνο χωρίς πρόοδο στο έργο παρόλο που υπήρχε συμβατική προθεσμία για την κυκλοφορία της γραμμής σε 8 μήνες από την διακοπή της κυκλοφορίας.

• Στην γραμμή Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, παρόλο που οι συμβάσεις των εργολαβιών ανακαίνισής της προέβλεπαν την εκτέλεση του έργου χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας, για την διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου, διακόπηκε η κυκλοφορία πάνω από τέσσερα χρόνια τώρα, χωρίς ακόμα να έχει τελειώσει καμιά εργολαβία, παρουσιάζοντας τεράστια καθυστέρηση στις συμβατικές προθεσμίες ολοκλήρωσής τους και προκαλόντας στον Ο.Σ.Ε πρόσθετο κόστος και απώλεια μεταφορικού έργου.

• Στην γραμμή Διακοφτό-Καλάβρυτα, λόγω μεγάλης καθυστέρησης του έργου ανακαίνισης και ενίσχυσής της, ακινητούν οι νέες δηζελάμαξες που παραλήφθηκαν γι?αυτήν, με συνέπεια να έχει ήδη περάσει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους, χωρίς τις προβλεπόμενες δοκιμές τους.

Και η συνολική πορεία όμως του Ο.Σ.Ε είναι καταστροφική. Χαρακτηριστικά είναι:
• Η ραγδαία διόγκωση των ελλειμμάτων και του χρέους στην τελευταία τετραετία, γεγονός που έχει μετατρέψει τον Ο.Σ.Ε σε φορέα παραγωγής υπέρογκων ελλειμμάτων.
• Υπερδιπλασίασε τα ετήσια λειτουργικά ελλείμματα ενώ η επιβάρυνση από τόκους και τοκοχρεολύσια έχουν μειωθεί ετήσια – σε σύγκριση με το 2005 – κατά περίπου 50% (;) , γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της κακοδιαχείρισης των «δικών του παιδιών» στον ΟΣΕ όπως παντού στην ελληνική επικράτεια.
• Η μείωση των εσόδων από επιβατικές μεταφορές το 2006.
• Η πλήρης εγκατάλειψη της συντήρησης της γραμμής και των τραίνων.
• Η συνεχής μείωση του προσωπικού και η υπεραπασχόληση σε κρίσιμες ειδικότητες που εμπλέκονται στην κυκλοφορία των τραίνων με δυσμενείς συνέπειες στην ασφάλεια.
• Η καταβολή 40 εκατομ. ευρώ το 2007 στους εργαζόμενους του Ο.Σ.Ε για την πληρωμή υπερωριών και αναπαύσεων που πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης προσωπικού. Το ποσό αυτό επαρκούσε για τις ετήσιες αποδοχές 1600 νέων εργαζομένων στις κρίσιμες για την κυκλοφορία ειδικότητες.
• Η ελαχιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού
• Η παράδοση βασικού σιδηροδρομικού έργου όπως η συντήρηση της γραμμής και των τραίνων στους εργολάβους με συνέπεια απώλεια τεχνογνωσίας.
• Οι ύποπτες επεμβάσεις στο πρόγραμμα προμήθειας νέων τραίνων που βρίσκεται στην διακομματική επιτροπή της Βουλής και που καθυστερώντας απαράδεκτα αφαιρεί μεταφορικό έργο από τον Ο.Σ.Ε υποθηκεύοντας το μέλλον του.
• Η ενοικίαση τραίνων για ένα χρόνο με κόστος με το οποίο θα μπορούσαν να αγοραστούν.
• Ο διαχωρισμός του Ο.Σ.Ε και του προσωπικού του στις θυγατρικές έγινε ασυντόνιστα με μόνο κομματικά κριτήρια και οι θυγατρικές βρίσκονται στον αέρα χωρίς το κράτος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αλλά και χωρίς δέσμευση για τον δημόσιο και κοινωνικό τους χαρακτήρα. Ήδη δε η πρόσφατη απόφαση (16-1-2008 ) της διυπουργικής επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων επιτείνει το υφιστάμενο κλίμα αποδιοργάνωσης και μεγιστοποιεί την ανασφάλεια στους εργαζόμενους.
• Ο διαχειριστικός έλεγχος στον εμπορευματικό τομέα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.
• Σκανδαλώδης σύμβαση με απευθείας ανάθεση μεταφορικού έργου και υπηρεσιών Logistics από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ιδιωτική εταιρεία.
• 20 σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα μέσα στην τελευταία διετία.
• Συνεχείς βλάβες στην λειτουργία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης και σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων έχουν δημιουργήσει πρωτόγονες συνθήκες στον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας των τραίνων με προφανείς συνέπειες στην ασφάλειά τους.
• Στον ΕΔΙΣΥ δεν έχει ακόμη ορισθεί τεχνικό συμβούλιο, ένα χρόνο τώρα από την έναρξη λειτουργίας του, με προφανείς συνέπειες στην διαχείριση των έργων που εκτελεί.
• Ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ. στον Όμιλο του Ο.Σ.Ε, ο επιλεγόμενος και «γαλάζια παράγκα», ασκεί την ουσιαστική διαχείριση του προσωπικού τοποθετόντας δικά της παιδιά στις θέσεις υπευθύνων σ?όλες τις υπηρεσιακές βαθμίδες και αλλάζοντας συνεχώς Διοικήσεις στον Ο.Σ.Ε και στις θυγατρικές του. Ο Οργανισμός έχει μετατραπεί σε κομματικό φέουδο με αλόγιστες παροχές προς ημετέρους.
Μέσα λοιπόν σ? αυτό το κλίμα απαξίωσης, αδιαφάνειας και διάλυσης με τα αλλεπάλληλα σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα που δεν φαίνεται να συγκινούν την κυβέρνηση, ο σιδηρόδρομος συνεχίζει να λειτουργεί μόνο χάρις στην ευσυνειδησία των σιδηροδρομικών αλλά άγνωστο για πόσο ακόμα.

Επερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Για τις επιπτώσεις του «νέου σχεδίου» απορρύθμισης του ΟΣΕ.
2. Για τη συρρίκνωση και απαξίωση του αναπτυξιακού σχεδίου δημιουργίας ενός πλήρους και σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, που θα καλύπτει όλο τον ελλαδικό χώρο εντασσόμενο στους διευρωπαϊκούς άξονες, που θα βοηθούσε σημαντικά στην οικονομία της χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
3. Για τη συνεχιζόμενη απώλεια κοινοτικών κονδυλίων του Γ´ ΚΠΣ και την υποβάθμιση της συμμετοχής των σιδηροδρομικών έργων στο Δ´ ΚΠΣ.
4. Για το χρόνο ολοκλήρωσης και λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης (πλην του τμήματος Τιθορέας – Δομοκού).
5. Για το χρόνο ολοκλήρωσης και λειτουργίας του σταθμού διαλογής, του εμπορικού σταθμού και του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο μαζί με τη σύνδεσή τους με το λιμάνι του Ικονίου.
6. Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών πλην του Θριάσιου.
7. Για το χρόνο ολοκλήρωσης και λειτουργίας στην πλήρη του μορφή του έργου του Προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες καθώς και για το τελικό κόστος σε σχέση με το συμβατικό ποσό των 160 εκατομ. ευρώ.
8. Για την πρόβλεψη της συνολικής απορρόφησης από τα σιδηροδρομικά έργα του Γ´ΚΠΣ και του Β´ Ταμείου Συνοχής και ποια θα είναι η διαφορά-απώλεια από το ποσό που αρχικά είχε εγκριθεί.
9. Για τα σιδηροδρομικά έργα που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13. Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας όλων των έργων με προϋπολογισμό και χρόνο περαίωσης και λειτουργίας ανά έργο.
10. Για τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότης των έργων υλοποίησης του σιδηροδρομικού δυτικού άξονα καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του σε σχέση με τις προθεσμίες που προβλέπει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξή του στα έργα προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς.
11. Για την αναζήτηση ευθυνών για την σκανδαλώδη και σε τελευταία ανάλυση αναποτελεσματική σε βάθος χρόνου, ενοικίαση τροχαίου υλικού ( αυτοκινητάμαξες DE-SIRO )
12. Για το χρονοδιάγραμμα προμήθειας και παράδοσης στον ΟΣΕ του νέου τροχαίου υλικού που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές αυξημένες ανάγκες μεταφορικού έργου. Θα γίνει η προμήθεια αυτή με προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας ή θα φορτωθεί ο Ο.Σ.Ε με τροχαίο υλικό ξεπερασμένης τεχνολογίας που εκτός από την μειωμένη απόδοσή του και το αυξημένο κόστος συντήρησης θα προκαλεί και σημαντική φθορά στις γραμμές που θα κυκλοφορεί με τεράστιες επιπτώσεις στο κόστος και στην ασφάλεια.
13. Για την τύχη του διαχειριστικού ελέγχου στον εμπορευματικό τομέα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
14. Για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για την κατάφωρα σκανδαλώδη και παράνομη απ?ευθείας ανάθεση εμπορευματικού έργου στην εταιρεία TABLOGIX επί δύο συνεχή χρόνια
15. Για το ύψος που έχει διαμορφωθεί το έλλειμμα και το χρέος του ομίλου ΟΣΕ το 2007 και για το πόσο εκτιμάται ότι θα ανέβει το 2008.
16. Για τα μέτρα που θα πάρει ο Υπουργός για την αναστροφή της ραγδαίας αύξησης των ελλειμμάτων και του χρέους του ομίλου ΟΣΕ.
17. Για το χρόνο υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν την αποζημίωση για τις δημόσιες ζημιογόνες υπηρεσίες που υποχρεούται να παρέχει στους επιβάτες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΥΓΟΣ). Πώς θα καλυφθεί το έλλειμμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη μη καταβολή των ΥΓΟΣ το 2007;
18. Για την ελλιπή συντήρηση της γραμμής και του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ.
19. Για την ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΣΕ.
20. Για την υπεραπασχόληση του προσωπικού του ΟΣΕ που διεξάγει τη κυκλοφορία των τραίνων και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.
21. Για το χρονοδιάγραμμα πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού στις κρίσιμες ειδικότητες για την παροχή του σιδηροδρομικού έργου.
22. Για το σχεδιασμό του ως προς τη δυνατότητα του ΟΣΕ να εκτελεί το βασικό έργο της συντήρησης της γραμμής και του τροχαίου υλικού με δικό του εκπαιδευμένο προσωπικό και τη διατήρηση της αντίστοιχης τεχνογνωσίας ή την παραχώρηση αυτού σε εξωτερικού εργολάβους με ο,τι αυτό συνεπάγεται.
23. Για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των απαιτουμένων μηχανεργοστασιακών εγκαταστάσεων για τη συντήρηση του νέου τροχαίου υλικού.
24. Για την διάλυση και τον εκμαυλισμό που έχει δημιουργήσει στον Όμιλο του Ο.Σ.Ε η ανεξέλεγκτη δράση της « γαλάζιας παράγκας » που μοιράζει σπάταλα σε βάρος του υπερχρεωμένου οργανισμού συμπληρωματικές αμοιβές και αναθέσεις καθηκόντων ανωτέρου βαθμού στους «ημετέρους».

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 
Ημ. Έκδοσης:30/01/2008 Share Εκτύπωση
| | |