ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Ομιλία Χρήστου Παπουτσή, υπεύθυνου Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
 
 
Ομιλία Χρήστου Παπουτσή, υπεύθυνου Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας
του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007
 


Αγαπητέ Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,

Αγαπητοί συνάδελφοι, υπουργοί, βουλευτές,

Κυρίες και κύριοι μέλη του επιμελητηρίου,

Επιτρέψτε μου πρώτα απ’ όλα να σας μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές για τον καινούριο χρόνο, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου.

Χαίρομαι ιδιαίτερα, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ μια ευτυχισμένη, δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Δυστυχώς, το 2006 η ακρίβεια και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, δημιούργησε έντονα φαινόμενα «ασφυξίας» στην αγορά, οδηγώντας σε απόγνωση ή και στο κλείσιμο πολλές μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών για τις ακάλυπτες επιταγές και τις απλήρωτες συναλλαγματικές.

Η αποτυχία της Κυβέρνησης στην Οικονομία, οδήγησε και σε «αρνητικό κλίμα» την αγορά με δυσμενή αποτελέσματα για τον καταναλωτή. Όσο για την κερδοσκοπία και εδώ παρατηρείται πληθωρισμός…. δηλώσεων, δίχως συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα. Και αυτό που έχουμε δει είναι μόνο η ενίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η απελευθέρωση του ωραρίου, ο αφανισμός πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αντί των κυβερνητικών υποσχέσεων, είδαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών στις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη μείωση στις μικρές, τους αυτοαπασχολούμενους και στις ατομικές επιχειρήσεις.

Και όλα αυτά σε μια χώρα της οποίας η οικονομία αλλά και η κοινωνική δομή στηρίζονται στην λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων.

Στις κοινωνίες που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά έχουν προτεραιότητα οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται τις ισορροπίες του κοινωνικού συνόλου. Και μέσα σε αυτές τις ισορροπίες πρέπει να κατοχυρώνονται πάντα η θέση των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η θέση των οικογενειακών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και όχι για να υπηρετεί ο άνθρωπος την αγορά.

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις, όχι απλά για την επιβίωση και διατήρηση της μικρής επαγγελματικής επιχείρησης αλλά και για την ανάδειξή της σε πυρήνα της ελληνικής Οικονομίας. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός, νέες τεχνολογίες, υιοθέτηση καινοτόμων αντιλήψεων, διεύρυνση των ευκαιριών που προσφέρονται στις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς αγορές, αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για όλα αυτά είναι αναγκαία η βοήθεια της κυβέρνησης με την κατάλληλη πληροφόρηση, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, διάθεση εμπειρογνωμόνων σε θέματα αγορών, μείωση της γραφειοκρατίας, παροχή κινήτρων.

Για να πετύχουμε τις σωστές λύσεις χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται συμμετοχή του επαγγελματία, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στη λήψη των αποφάσεων από αυτήν του κυρίαρχου κράτους σε αυτή της συμμετοχικής αντίληψης με προοπτική μια δίκαιη κοινωνία. Χρειάζονται νέες αρχές χρηματοδότησης και διαφορετικές σχέσεις κράτους και αγοράς.

Για να επιτευχθούν αυτά απαιτείται μια νέα αντίληψη πολιτικής, με δίκαιους στόχους και σύγχρονες αντιλήψεις, που θα οδηγούν σε κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς άδικες και άσκοπες περιθωριοποιήσεις επαγγελματικών τάξεων. Ειδικά όταν αυτές αποτελούν πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Εύχομαι σε όλους σας μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά, με ατομική και συλλογική υγεία και προκοπή. Χρόνια σας πολλά.

Ευχαριστώ πολύ.

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/01/2007 Share Εκτύπωση
| | |