ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Χαιρετισμός του Χρήστου Παπουτσή στο Δείπνο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 
 
Χαιρετισμός του Χρήστου Παπουτσή,υπεύθυνου Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο Δείπνο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007


Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου πρώτα απ’ όλα να σας μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές για τον καινούριο χρόνο, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου.

Χαίρομαι ιδιαίτερα, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ μια ευτυχισμένη, δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Δυστυχώς, το 2006 η ακρίβεια και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, δημιούργησε έντονα φαινόμενα «ασφυξίας» στην αγορά, οδηγώντας σε απόγνωση ή και στο κλείσιμο πολλές μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών για τις ακάλυπτες επιταγές και τις απλήρωτες συναλλαγματικές.

Η απουσία πράξεων από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. αποδεικνύουν ότι έχουν χάσει τη σχέση με την πραγματικότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστεί άβουλος παρατηρητής των εξελίξεων.

Η αποτυχία της Κυβέρνησης στην Οικονομία, οδήγησε και σε «αρνητικό κλίμα» την αγορά με δυσμενή αποτελέσματα για τον καταναλωτή. Όσο για την κερδοσκοπία και εδώ παρατηρείται πληθωρισμός…. δηλώσεων, δίχως συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα.

Η Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέμεινε χωρίς σχέδιο. Οι δεσμεύσεις της χώρας για την εφαρμογή των αποφάσεων της Λισσαβώνας παραμένουν γράμμα κενό. Σ’ όλους τους πίνακες με τους δείκτες ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα υποχωρεί. Και αυτό που έχουμε δει είναι μόνο η ενίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η απελευθέρωση του ωραρίου, ο αφανισμός πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα μάλιστα, με την αυξανόμενη τάση παγκοσμιοποίησης των αγορών ασκείται συνεχής πίεση στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα. Για τις επιχειρήσεις, σήμερα, η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους καθίσταται ζήτημα επιβίωσης.

Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ απαιτείται πολιτική για τις επιχειρήσεις. Απαιτούνται κανόνες - πλαίσιο μακροοικονομικών, δημοσιονομικών πολιτικών, με μετρήσιμους στόχους, σταθερό πλαίσιο για την φορολογία και αναπτυξιακά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να απαγκιστρωθεί από αγκυλώσεις του παρελθόντος να γίνει περισσότερο παραγωγικός, να γίνει ανταγωνιστικός και φιλικός προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Η Πολιτεία οφείλει, να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την επένδυση στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη προστασία του περιβάλλοντος, στην σύνδεση της αγοράς με τα Πανεπιστήμια.

Και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να αναδειχθεί ο συνδυασμός της σύγχρονης αντίληψης για την επιχειρηματικότητα.

Ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για την πολιτική επιχειρήσεων, ήμουν υπέρμαχος της πολιτικής που προωθεί την επιχειρηματικότητα και επιδιώκει να εισάγει την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στην καθημερινή λειτουργία και στον καθημερινό τρόπο σκέψης των επιχειρηματιών.

Η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη του 21ου αιώνα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μία πρόκληση που θα δώσει νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή οικονομία, που θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που δημιουργεί η εσωτερική αγορά και η διεθνοποίηση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος των επαγγελματικών Ενώσεων και των Επιμελητηρίων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναχρονιστικές αντιλήψεις στον τρόπο παροχής και πληρωμής της εργασίας, ούτε με μια εταιρική πολιτική ασύδοτη απέναντι στο περιβάλλον και στον πολίτη. Τόσο από πλευράς δημοσίου τομέα όσο και από πλευράς ιδιωτών.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η αγορά δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, και όχι για να υπηρετεί ο άνθρωπος την αγορά. Γι' αυτό και είναι ανάγκη, ταυτόχρονα με την μεγάλη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, να οικοδομήσουμε την Κοινωνική και Οικολογική Ευρώπη. Να αναδείξουμε μια νέα αντίληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κοινωνία μας. Να αναπτύξουμε ένα νέο επιχειρηματικό πνεύμα.

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις, όχι απλά για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά για την ανάδειξη τους σε πυρήνα της ελληνικής Οικονομίας. Χρειάζεται, όμως, εκσυγχρονισμός, νέες τεχνολογίες, υιοθέτηση καινοτόμων αντιλήψεων, διεύρυνση των ευκαιριών που προσφέρονται στις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς αγορές, αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Απαιτείται, βέβαια από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. μια νέα αντίληψη με δίκαιους στόχους που θα οδηγούν σε μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς, άδικες και άσκοπες περιθωριοποιήσεις επαγγελματικών τάξεων. Ειδικά, μάλιστα, όταν αυτές αποτελούν πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Καλή χρονιά και πάλι, με υγεία και προκοπή.
Ευχαριστώ πολύ.
 

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/01/2007 Share Εκτύπωση
| | |