Εκτύπωση
18:00 Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής τη συζήτηση του Νομοσχεδίου με θέμα «Έκτακτη Οικον. Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»