Εκτύπωση
Ομιλία Χρήστου Παπουτσή στην ειδική εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με θέμα: «100 χρόνια Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος - Με το βλέμμα στο μέλλον».
Ομιλία Χρήστου Παπουτσή υπεύθυνου Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ, στην ειδική εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
με θέμα: «100 χρόνια Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος - Με το βλέμμα στο μέλλον».


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007


Κυρίες και κύριοι,

Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου στη σημερινή εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Έχω ιδιαίτερα προσωπική χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να απευθυνθώ ενώπιον σας γιατί αισθάνομαι μια μικρή συγγένεια με την οικογένεια των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Καθώς, τα πρώτα ένσημα στο βιβλιάριό μου ήταν από την εργασία μου σε μια ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία της εποχής.

Ανατρέχοντας στην ιστορική διαδρομή, στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του πρώτου επίσημου επαγγελματικού φορέα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το (1907) έως σήμερα και ιδιαίτερα την τελευταία εικοσιπενταετία, διαπιστώνουμε την πολύ μεγάλη πρόοδο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Οι παροχές διευρύνθηκαν σημαντικά. Ο αριθμός των πολιτών και των φορέων οικονομικών δραστηριοτήτων που ασφαλίζονται αυξήθηκε.

Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης εδραιώθηκε και επεκτάθηκε με ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας.

Η πρόοδος υπήρξε αναμφισβήτητη. Όπως αναμφισβήτητη είναι η δυναμική της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας που αναπτύχθηκε.

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι η ασφαλιστική αγορά της χώρας μας εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τις αναπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε.


Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει τα μεγάλα περιθώρια και τις δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα που υπάρχουν. Αλλά, την ίδια στιγμή αυτή η διαπίστωση δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τα αίτια της υστέρησης και της καθυστέρησης στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Θα ήταν εξαιρετικά επιφανειακή η προσέγγιση εάν αναζητούσαμε τις αιτίες με γενικές τοποθετήσεις περί έλλειψης ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα καταναλωτή. Η ανάγκη πρόσθετης προστασίας της περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσης από τυχαία γεγονότα είναι υπαρκτή και δεδομένη.

Χρειάζεται όμως να καλυφθεί από τις εταιρίες του κλάδου με πληρότητα, συνέπεια και κυρίως, αξιοπιστία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το βαθμό εμπιστοσύνης του καταναλωτή στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Θα πρέπει να παρέχονται ασφαλιστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή, με σεβασμό στα οικονομικά του συμφέροντα και όχι με μόνο κριτήριο την εξασφάλιση του μεγίστου κέρδους.

Η αξιοπιστία είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των ίδιων των εταιρειών.

Η ασυνέπεια στη καταβολή των υποχρεώσεων, το αλόγιστο κυνήγι των ασφαλίστρων χωρίς επαρκή εκτίμηση του κόστους των επαγόμενων ζημιών, οι δυσνόητοι όροι που επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τον ασφαλισμένο, καθώς και η καλλιέργεια απατηλών προσδοκιών κατά την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων, είναι φαινόμενα που δυστυχώς εξακολουθούν να εμφανίζονται και βεβαίως κλονίζουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο θεσμό.

Η βελτίωση της αξιοπιστίας πρέπει να είναι μέλημα των εταιριών αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι και ευθύνη της πολιτείας.

Ο ρόλος της εποπτικής αρχής οφείλει να είναι περισσότερο προληπτικός παρά κατασταλτικός.

Δεν μπορεί κανείς να επαίρεται για το ότι κλείνουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μένουν εργαζόμενοι στο δρόμο, ζημιώνονται ασφαλισμένοι και επιβαρύνεται το επικουρικό κεφάλαιο.

Οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι στον κλάδο, οι διαμεσολαβούντες και οι φερέγγυες εταιρείες δεν μπορούν να υφίστανται διαρκώς τις συνέπειες της ανυπαρξίας προληπτικής εποπτείας.

Η αξιόπιστη εποπτεία πρέπει να έχει τεχνογνωσία και τους κατάλληλους μηχανισμούς. Έτσι ώστε να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο της οικονομικής υγείας της ασφαλιστικής επιχείρησης, να είναι σε θέση να διαγνώσει τα όποια προβλήματα έγκαιρα πριν αυτά πάρουν μη αναστρέψιμες διαστάσεις.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον Ν.3229/04 ίδρυσε την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. ανέλαβε να υλοποιήσει την νέα εποπτική αρχή αλλά δυστυχώς, έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.

Ενώ τίθενται ολοένα και περισσότερα ερωτήματα για τους πραγματικούς λόγους, τις προθέσεις και τις πραγματικές επιδιώξεις όσον αφορά την αξιοκρατική στελέχωση της Εποπτικής Αρχής.

Με τους αργούς ρυθμούς που οργανώνεται και τις διαδικασίες που στελεχώνεται είναι αμφίβολο αν η εποπτική αρχή θα μπορέσει να εποπτεύσει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Solvency II το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται προ των πυλών.

Η λογική ότι η κοινοτική οδηγία θα εφαρμοσθεί μετά το 2010 άρα μπορούμε να εφησυχάζουμε είναι αντιπαραγωγική και θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα κρίση στον ασφαλιστικό χώρο.

Η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς είναι συνδεδεμένη σε μεγάλο βαθμό με τη καλή λειτουργία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίξαμε την πρόθεση της Κυβέρνησης για την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προς το κοινοτικό δίκαιο.

Τελικά, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, δυστυχώς το ΠΔ 190 που δημοσιεύθηκε στις 14/9/2006, αποτελεί μια πρόχειρη μεταφορά των κοινοτικών απαιτήσεων.

Έτσι οι όποιες θετικές ρυθμίσεις προκύπτουν από την εναρμόνιση, χάνονται μέσα στις ασάφειες και τις προχειρότητες που έχουν αποσυντονίσει διαμεσολαβούντες και εταιρείες.

Παρά όμως τις όποιες δυσκολίες, η ασφαλιστική αγορά έχει μπροστά της σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες είμαι βέβαιος πως θα εκμεταλλευθούν οι υγιείς ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τον δυναμισμό και την ικανότητα.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως εύστοχα αναφέρεται στο θέμα του συνεδρίου σας, ο κόσμος αλλάζει.

Αλλάζει ο καταναλωτής. Είναι περισσότερο ενημερωμένος, προσεκτικός στις επιλογές του και δικαιολογημένα περισσότερο απαιτητικός.

Αλλάζει, το σύστημα ελέγχου της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών με Solvency II, το οποίο θα ισχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απαιτήσει καλό σχεδιασμό και τεχνογνωσία από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αλλάζουν σημαντικά οι γενικότερες συνθήκες με νέες κατηγορίες κινδύνων που απαιτούν κάλυψη και διαχείριση. Η επέκταση των κινδύνων προς ασφάλιση στους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων είναι συνεχής. Στον κλάδο ζωής διευρύνεται η ανάγκη για την εξασφάλιση παροχών πρόσθετων της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο ρόλος και η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών στις χρηματοπιστωτικές συμπράξεις δεν πρέπει να είναι αμελητέος. Σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές πλαίσιο ανάπτυξης της καινοτομίας και του επιχειρείν. Είναι χρέος και ευθύνη των ασφαλιστικών εταιρειών να συμμετάσχουν δυναμικά σε αυτού του είδους επιχειρηματικές συμπράξεις.

Στο νέο περιβάλλον, μια αξιόπιστη, φερέγγυα και αποτελεσματική ασφαλιστική αγορά έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να είναι σωστά προετοιμασμένη και να αντιληφθεί ότι εκτός από τον οικονομικό ρόλο έχει και κοινωνικό: Να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο πρόσθετο πλέγμα ασφαλείας για τους πολλούς και όχι ένα επιλεκτικό προνόμιο για τους λίγους. Διασφαλίζοντας έτσι αύξηση του όγκου των πωλήσεων αλλά και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών.