Εκτύπωση
Ευρωπαικές Διαδρομές
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ


Τα κείμενα που περιλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο δε φιλοδοξούν να αποδώσουν μια συνολική και ολοκληρωμένη ανάλυση των ευρωπαϊκών εξελίξεων της τελευταίας πενταετίας και των προοπτικών που ανοίγονται.

Αποτελούν την αποτύπωση της διαδρομής και της εξέλιξης ορισμένων σκέψεων, προβληματισμών και αναζητήσεων:


Μέσα σε μια Ευρώπη που έζησε κοσμογονικές αλλαγές την περασμένη πενταετία, η εκτίμηση κάποιων γεγονότων έχει τη δική της αξία, που δεν αλλοιώνεται από την πάροδο του χρόνου.

Εκδόσεις «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» - Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ, ISBN 960-236-433-5