ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Αθήνα: Δράσεις, Προτάσεις
Αρχική | Βήμα των Νέων
Σε ένα πολιτικό γραφείο φτάνουν καθημερινά απόψεις και σκέψεις από πολίτες που παρουσιάζουν πραγματικό ενδιαφέρον και αφορούν σε όλα τα θέματα της καθημερινότητας. Στο διάλογο αυτό πρωτοστατούν οι νέοι με θέματα που τους ενδιαφέρουν, τους ενοχλούν, που αισθάνονται σε κάθε περίπτωση, την ανάγκη να εκφράσουν την άποψη τους.

Τις απόψεις αυτές και εγώ με τη σειρά μου αισθάνομαι την ανάγκη να αναδείξω και να προτάξω και γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να δημιουργήσω τη συγκεκριμένη «θεματική ενότητα» στην ιστοσελίδα μου.

Οι θέσεις σας, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί σας είναι πολύτιμοι και βοηθούν πραγματικά, εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και που συχνά εγκλωβιζόμαστε σε μια «προγραμματισμένη» καθημερινότητα, να γίνουμε αποτελεσματικότεροι σε αυτό που εσείς μας ορίσατε να ανταποκριθούμε.
 

| | |